fredag den 14. januar 2011

Udstilling med Andreas Exner og Dennis Hensel

I dag har min chef, Andreas Exner, og hans udstillings kollega, Dennis Hensel, fernisering på en udstilling på Det Gamle Amtsrådhus i Ringkøbing. Andreas Exner udstiller udvalgte smykker og Dennis Hensel, som er billedkunstner og grafisk designer udstiller en række acryl værker.


På trods af at Dennis Hensel og Andreas Exner arbejder inden for hver deres områder og medier, går deres værker godt i spænd med hinanden. Dennis Hensels værker har tydelige referencer til naturen og han beskriver også selv at naturen omkring Ringkøbing er en af hans store inspirationskilder. Grundelementet i de fleste af hans værker er acryl, men hvor han også indarbejder tusch, spraymaling, kridt, bladguld m.m. Denne blanding giver en dybde i værkerne, der gør det både interessant at gå på opdagelse tæt på værkerne, men i særdeleshed også på afstand.
Andreas Exner er guldsmed gennem 25 år og har fundet sit helt eget formsprog inden for guldsmedekunsten. Hans værker kan beskrives med abstrakt råhed, hvor en af hans store inspirations kilder er kunstneren Kandinsky. Hans smykker skal ikke være smukke og æstetiske. De skal fortælle en historie og mange af hans smykker er også et opgør med vores generelle opfattelse af smykker. Han har f.eks. ved et af sine halskæder lavet en fatning på, men uden nogen sten i.


Halssmykke med fatning uden sten

Smykkerne og billedværkerne supplerer hinanden meget godt. De arbejder begge to med et råt udtrykt, men samtidig med fine små detaljer, man først opdager på tæt hold med værkerne. Jeg synes også, at de arbejder inden for nogle af de samme farver og blandingen af forskellige materialer er også et af deres fællestræk.

Andreas Exner fortæller kort om sine smykker

Dennis Hensel fortæller kort om sine billedværker

Er du i Ringkøbingområdet, skal du unde dig at opleve udstillingen og det samspil der sker mellem billedværkerne og smykkeværkerne. Udstillingen kan ses på Det Gamle Amtsrådhus (turistinformationen ved torvet) i Ringkøbing fra mandag til fredag mellem kl. 10 til 16 og lørdage fra kl. 10 til 13. Udstillingen slutter d. 28 februar.
Mit favorit værk af Dennis Hensel "Hvem kan se længst?"

Læs også en kort artikel om kunstnerne

Andreas Exner

Dennis Hensel


.......................................

Exhibition with Andreas Exner and Dennis Hensel

Today opened an exhibition with my boss, Andreas Exner, and his exhibition colleague Dennis. Andreas Exner exhibits selected jewelry and Dennis Hensel, who is an artist and graphic designer exhibits a series of acrylic works.

In spite of that Dennis Hensel and Andreas Exner is working within their own areas and the medias, their work goes well with each other. Dennis Hensel's works have clear references to nature and he also describes that the nature around Ringkøbing is one of his great inspirations. The basic element in most of his works are acrylic, but he also incorporates ink, spray paint, chalk, gold leaf etc. Thise combinations gives a depth in his works, which makes it both interesting to explore near the paintings, but especially at a distance.
Andreas Exner has been a goldsmith for 25 years and has found his own idiom of goldsmith art. His works can be described as abstract rawness, where one of his major sources of inspiration is the artist Kandinsky. It is not the meaning that his jewelry haqs to be beautiful and aesthetic. Thay must tell a story and many of his jewelry is also challenging our general perception of jewelry. He has for example by one of his necklaces created a socket, but without a stone in it.

The jeweleries and paintings complement each other very well. They work both with a raw strength, but with small details that you only explore close to the works. I also think that they work in some of the same colors and the mix of different materials is also one of their common features.

Are you in Ringkøbing region, you should experience the exhibition and the interaction that happens between the paintings and the jewelry pieces. The exhibition can be seen on the Old County Hall (tourist information at the square) in Ringkøbing from Monday to Friday between 10 to 16 and Saturday pm. 10 to 13 The exhibition ends on February 28.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...